Het voortgezet onderwijs zou twijfels hebben aan het schooladvies-nieuwe-stijl, dat dit jaar voor het eerst wordt opgesteld voordat de eindtoets is gemaakt. Zowel onder ouders als onder leerkrachten in het primair onderwijs leeft dat gevoel.

De Landelijke Ouderraad zegt te merken dat het voortgezet onderwijs meer houvast wil, en daarom zelfs zou proberen het schooladvies te omzeilen. De scholen zouden zoeken naar manieren om andere toetsresultaten te kunnen inzien. De Landelijke Ouderraad zegt veel telefoontjes te krijgen van ouders die melden dat vo-scholen nu afspraken maken met basisscholen om intelligentietoetsen af te nemen in groep 8. Ook willen de vo-scholen vaak de entreetoets uit groep 7 inzien.

Leerkrachten groep 8

Tegelijkertijd verschijnt een onderzoek van bureau ICE en DUO-Onderwijsonderzoek, waaruit blijkt dat 61 procent van de leerkrachten van groep 8 verwacht dat vo-scholen nog steeds niet het advies, maar het resultaat op de eindtoets als belangrijkste criterium voor toelating zien. Ook verwacht 55 procent druk vanuit de vo-scholen om bij twijfel een lager onderwijsniveau te adviseren. Ten slotte verwacht 61 procent dat ouders druk gaan uitoefenen om een zo hoog mogelijk onderwijsniveau te adviseren.

Gymnasia

Vooral gymnasia lijken te proberen het schooladvies te omzeilen. Alle scholieren met een vwo-advies kunnen zich nu bij een gymnasium melden, omdat de aanvullende eis van 545 punten op de eindtoets wegvalt. Volgens krantenberichten zijn gymnasia bang voor een grote toeloop van vwo-leerlingen die toch niet geschikt zouden zijn voor het gymnasium.

Sociale ongelijkheid

Magazine School!, dat deze week verschijnt, heeft in het onderwijsveld reacties op het schooladvies-nieuwe-stijl gepeild. In dat artikel komt ook prof. dr. Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, aan het woord. Hij zegt te vrezen dat de sociale ongelijkheid weer zal toenemen nu de eindtoets niet meer meetelt voor het schooladvies. Hij adviseert leerkrachten om vooral de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem mee te wegen bij het opstellen van het schooladvies. Hij is voorstander van meer toetsen, in plaats van minder toetsen. In hetzelfde artikel ook reacties vanuit het primair en voortgezet onderwijs.

Het magazine van het openbaar onderwijs, School!, valt op 12 februari op de mat bij leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Deel dit bericht: