Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil geen oordeel geven over de omstreden methode Blikopener van Malmberg. Er is kritiek op deze methode maatschappijleer, omdat die stereotypen voorschotelt aan vmbo-leerlingen.

De kritiek concentreert zich op het hoofdstuk over ‘Opgroeien tussen twee culturen’. In het werkboek staat bijvoorbeeld deze vraag over Marokkaanse jongens:

Hoe komt het dat sommige jongens wel crimineel worden? Kruis de goede antwoorden aan.

■ Ze zijn niet slim genoeg om hun school af te maken.

■ Ze hebben vaak ruzie met hun ouders.

■ Het zit in hun aard om crimineel te zijn.

■ Ze spijbelen en hangen op straat rond.

De vraag uit het werkboek heeft betrekking op een les uit het handboek, waarin staat dat ‘sommige Marokkaanse jongens’ liever niet thuis zijn, omdat ze zien dat Nederlandse jongens ‘meer mogen en niet zoveel hoeven’. Dit leidt er volgens de makers van de methode toe dat Marokkaanse jongens op straat gaan rondhangen, spijbelen en soms in aanraking komen met drugs en criminaliteit.

Ook het hoofdstuk over man en vrouw bevat opmerkelijke fragmenten. Twee voorbeelden:

Er bestaan mannenberoepen en vrouwenberoepen. Mannen hebben meestal de belangrijkste banen.

Een man als verpleger. Dat valt op. Mensen vinden vaak dat meisjes er beter geschikt voor zijn. Toch kom je in het ziekenhuis veel mannen in witte jassen tegen. Dat zijn dan meestal dokters.

Kamervragen

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wilde mede namens zijn collega’s van de PvdA en de SP van staatssecretaris Dekker weten of die ook vindt dat ‘een dergelijke methode vooroordelen versterkt en niet bijdraagt aan een evenwichtig beeld van een samenleving waarin mensen van verschillende culturen, religies en geaardheid met elkaar samenleven’. Hij wilde ook weten of Dekker vindt dat de lesmethode moet worden aangepast ‘vanuit een moderne visie op de Nederlandse maatschappij’.

Dekker antwoordt nu dat het niet aan hem is ‘om de inhoud van lesmethodes of de keuze van scholen voor lesmethodes te beoordelen’. Hij wijst erop dat de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs controleert en toeziet ‘op een leerstofaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de eindexamenprogramma’s’.

Reactie uitgever

Malmberg meldde eerder de discussie over de methode ‘uiterst serieus’ te nemen en het te betreuren dat ‘mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden’. Daarom komt de uitgever voor docenten die daar behoefte aan hebben via www.blikopener.nl met vervangende lesstof.

Deel dit bericht: