‘De basisscholen zijn eigenaar van hun eigen schooladvies. Ze bepalen zelf hoe dit advies tot stand komt en welke gegevens ze daarbij betrekken.’ Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP.

Tweede Kamerlid Tjitske Siderius wilde weten wat Dekker ervan vindt dat basisscholen de entreetoets van groep 7 gebruiken als eerste (pre)adviesmoment voor het uiteindelijke schooladvies. Zij dacht hieraan de conclusie te kunnen verbinden ‘dat de vroege selectie op een nog eerder moment plaatsvindt dan voorheen’.

Dekker zegt dat dat onzin is. Hij stelt dat het aan de basisscholen is om er al of niet voor te kiezen om de entreetoets van groep 7 mee te wegen. ‘Dit instrument wordt al jarenlang door veel scholen als hulpmiddel benut om uiteindelijk in groep 8 te komen tot het schooladvies. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat de entreetoets specifiek is ontwikkeld om de school en de leerling inzicht te geven in het best passende vervolgonderwijs.’

Siderius heeft het volgens hem echt bij het verkeerde eind door te veronderstellen dat er sprake zou zijn van een vroegere selectie dan voorheen doordat scholen de entreetoets gebruiken.