Voor alle scholen overal in Nederland moet snel internet beschikbaar zijn. Dat is de inzet van staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij wil hiervoor met de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en met het ministerie van Economische Zaken een gezamenlijke aanpak creëren.

De staatssecretaris benoemt zijn inzet in zijn antwoorden op vragen van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en zijn ChristenUnie-collega Joël Voordewind over het trage internet waarmee een deel van de scholen, met name op het platteland, nog moet werken.

Volgens Dekker valt dat probleem wel mee. Hij baseert zich daarbij op het onderzoek binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT naar de benodigde bandbreedtes voor scholen. ‘Op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten is mijn indruk dat veel scholen op dit moment toekunnen met de internetsnelheden die de markt biedt’, aldus Dekker.

Met het onderzoek wordt ook gewerkt aan het inzicht in het aantal scholen dat nu nog geen toegang heeft tot snel internet, schrijft Dekker. ‘Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT streven we ernaar dat iedere school in 2017 in staat is om de voor hem best werkende oplossing te realiseren.’

De staatssecretaris schrijft ook dat hij samen met de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Economische Zaken wil bekijken ‘of er een gezamenlijke aanpak te creëren is die alle scholen van snel internet kan voorzien, onafhankelijk van de locatie van de school’. Er zou dan een vaste prijs per leerling per jaar voor alle scholen moeten gaan gelden.

Deel dit bericht: