Als niet snel alle schoolbesturen hun jaarverslagen en -cijfers openbaar maken, overweegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW om dat wettelijk te verplichten.

VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus wilde van Dekker weten wanneer alle schoolbesturen hun jaarverslagen openbaar zullen maken. Dekker antwoordt dat hij transparantie van groot belang acht. Daar hoort volgens hem bij dat schoolbesturen hun jaarverslag inclusief de jaarcijfers openbaar maken, hoewel dat wettelijk niet verplicht is.

Dekker is hierover in gesprek met de PO-Raad en VO-raad. Die willen volgens hem aan hun respectievelijke leden voorstellen om de openbaarmaking van de jaarverslagen en -cijfers op te nemen in de code goed bestuur.

‘Ik verwacht dat de openbaarmaking van jaarverslagen door de sectororganisaties actief bevorderd zal worden en dat daarmee in alle sectoren snel de 100 procent wordt bereikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan ga ik alsnog de wettelijke verplichting overwegen’, aldus Dekker.

Openheid voor alles!

VOS/ABB benadrukt dat het in het kader van publieke verantwoording door schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) geen reden zou mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: