Staatssecretaris Sander Dekker van OCW betreurt elke verdrinkingsdode, maar het schoolzwemmen komt (nog) niet terug. Misschien dat een plan van aanpak van de zwemsector tot een ommekeer leidt.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen had vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van de signalering van directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland dat de zwemvaardigheid in Nederland afneemt en dat dit leidt tot een toenemend aantal verdrinkingsgevallen. Van Mourik wil daarom dat het schoolzwemmen terugkeert.

Dekker benadrukt in zijn antwoorden dat de zwemvaardigheid van kinderen in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van hun ouders. Hij stelt echter ook dat ouders ondersteund kunnen worden door hun gemeente of de school van hun kind(eren).

De staatssecretaris en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wachten op een plan van aanpak van de zwemsector, ‘waarin ook aandacht besteed zal worden aan een onderzoeksprogramma rond de zwemvaardigheid, zwemveiligheid en het borgen en delen van zwemkennis’.

Op basis van dat plan zal met gemeenten en scholen worden bepaald of ‘meer initiatieven voor schoolzwemmen wenselijk zijn’.