Het Digitaal Veiligheidsplan kan scholen ondersteunen bij hun wettelijke taak om voor een veilig schoolklimaat te zorgen.

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen.

Het Digitaal Veiligheidsplan is een online tool, die is gemaakt door de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Stichting School & Veiligheid.