Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Ook moet de rijksoverheid er voldoende geld voor beschikbaar stellen, stelt de Onderwijsraad in het advies Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk.

De raad benadrukt dat leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. ‘Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt’, aldus de Onderwijsraad.

In het advies staat dat de rijksoverheid de scholen op het vlak van digitalisering meer moet ondersteunen. Het gaat hierbij volgens de raad onder meer om internetveiligheid en privacy, een adequate basale infrastructuur en voldoende geld.

Lees meer…