Als er weer een ernstige coronagolf komt, is het bij het nemen van maatregelen nodig om ook te kijken naar consequenties als achterblijvende leerprestaties en verminderd sociaal-emotioneel welzijn. Dat staat in het adviesrapport Coronascenario’s doordacht van onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Onderwijsraad.

De opstellers van het rapport wijzen op de mogelijkheid om heel bewust bepaalde maatregelen niet te nemen, ook als dat er bijvoorbeeld toe zal leiden dat de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen overlopen en patiënten daar niet meer kunnen worden opgenomen. ‘Te denken valt aan de keuze tussen het beschermen van levens die acuut worden bedreigd en het beschermen van levens(kwaliteit) op de langere termijn’, zo staat in het rapport. Met andere woorden: het kan zijn dat we moeten accepteren dat er meer mensen doodgaan aan corona.

De kern van het advies is dat we nu al moeten nadenken over de moeilijkste keuzes die in de toekomst op tafel kunnen komen, zodat dan duidelijk is waarom bepaalde maatregelen wel of juist niet worden getroffen.

Lees meer…

Deel dit bericht: