Directe bekostiging van scholen heeft meer nadelen dan voordelen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

D66 in de Tweede Kamer wees erop dat scholen met directe bekostiging meer zeggenschap zouden krijgen over waar het geld naar toe gaat en hoe het wordt besteed. De fractie van de democraten vroeg de minister hoe hij hierover denkt.

Slob erkent dat dit een voordeel kan zijn, maar volgens hem kleven er vooral nadelen aan directe bekostiging: ‘Iedere school zal een zelfstandige organisatie moeten worden. Dit leidt tot meer administratieve lasten en overhead, waardoor er minder geld overblijft voor handen in de klas. Iedere school moet ook een eigen reserve opbouwen, waardoor naar verwachting het totaal saldo van reserves in het primair en voortgezet onderwijs nog verder zal toenemen.’

Hij wijst op de voordelen van het huidige systeem waarin de bekostiging op schoolniveau wordt beschikt en op bestuursniveau uitbetaald. ‘Dit biedt flexibiliteit, omdat besturen kunnen schuiven met bekostiging tussen scholen als de lokale situatie daarom vraagt. Daarnaast kunnen meerdere scholen onder één bestuur efficiencywinst bereiken, wat juist tot minder overhead leidt. Zij hebben ook meer mogelijkheden om deskundigheid en professionaliteit op te bouwen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: