Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. VOS/ABB is hier blij mee.

In het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob staat onder andere dat bij burgerschapsonderwijs het leren functioneren in de democratische rechtsstaat centraal moet staan. Het regelt ook dat de burgerschapsopdracht aan het primair en voortgezet onderwijs een meer verplichtend karakter krijgt. Op het gebied van burgerschap ontwikkelt een apart ontwikkelteam bouwstenen die de specifieke kennis en vaardigheden van leerlingen beschrijven. De nieuwe wet voorziet in een zorgplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de schoolcultuur.

VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, Fractie Nanninga, Fractie Otten en OSF stemden voor. Tegen het wetsvoorstel stemden SGP, FVD en PVV. De Tweede Kamer ging in november vorig jaar akkoord met het wetsvoorstel.

VOS/ABB blij met burgerschapswet

VOS/ABB reageert verheugd op het nieuws dat nu ook de Eerste Kamer met de nieuwe burgerschapswet heeft ingestemd. Directeur Hans Teegelbeckers. ‘De opdracht voor scholen om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs is nu niet meer vrijblijvend. Scholen worden geacht een visie te hebben op burgerschap en daar plan- en doelmatig vorm aan te geven.’

Hij is er ook blij mee dat in de nieuwe wet de democratische schoolcultuur centraal staat en dat die de algemene waarden en normen van onze maatschappij moet ademen. ‘Die waarden worden omschreven als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is niet moeilijk om hierin de kernwaarden van het openbaar onderwijs te herkennen, namelijk vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting.’

De nieuwe wet voorziet in zorgplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de democratische schoolcultuur. VOS/ABB onderschrijft de noodzaak om deze plicht te ontdoen van iedere vrijblijvendheid en ondersteunt scholen om hier handen en voeten aan te geven.

Ondersteuning VOS/ABB

Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu zijn veel tools beschikbaar waarmee scholen invulling kunnen geven aan kernwaarden van het openbaar onderwijs en een democratische schoolcultuur. Daarnaast ondersteunt VOS/ABB leden persoonlijk met kennis en kunde over burgerschapsonderwijs in relatie tot de identiteit van de school.

Meer weten? Neem contact op met de VOS/ABB-adviseurs op het gebied van identiteit via 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

Deel dit bericht: