D66 wil dat de eindexamens dit schooljaar worden gespreid over mei, juni en desnoods juli. Tweede Kamerlid Paul van Meenen vindt dat onderwijsminister Arie Slob de scholen hierop moet voorbereiden.

Van Meenen benadrukt dat we niet weten hoe lang de coronacrisis nog gaat duren. Daarom is het volgens hem goed om de scholen nu al voor te bereiden op de mogelijkheid om de eindexamenperiode uit te smeren over drie maanden. ‘Laten we in deze toch al onzekere tijden extra chaos voorkomen. Leerlingen moeten zoveel mogelijk door kunnen gaan met werken aan hun toekomst. En dat betekent ook dat ze door kunnen stromen naar hun vervolgopleiding. Daarom wil ik dat we beginnen met het treffen van alle voorbereidingen om eindexamens verspreid af te kunnen nemen’, aldus het D66-Kamerlid.

De gedachte achter zijn oproep is dat met spreiding van de examens minder leerlingen in één ruimte hoeven te zitten. Ook denkt hij dat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op hun eindexamens als die over twee of drie maanden worden gespreid.

Eindexamens geschrapt

Minister Slob besloot afgelopen schooljaar de eindexamens in het voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis te schrappen. Hij nam dat besluit na overleg met onder andere de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en de onderwijsvakbonden. De scholen bepaalden afgelopen schooljaar op basis van de schoolexamenresultaten of leerlingen waren geslaagd.

 

 

Deel dit bericht: