De totale loonkosten van een docent in loondienst in de veel voorkomende salarisschaal LB trede 12 bedragen € 58 per uur. Het tarief van een via een extern bureau gedetacheerde docent in dezelfde schaal en trede is gemiddeld € 113 per uur (inclusief btw). Dat meldt de Algemene Rekenkamer.

Het verschil is volgens de Algemene Rekenkamer met name te verklaren door reserveringen, btw en de marge van de externe bureaus. Die maken bijvoorbeeld reserveringen voor doorbetaling in schoolvakanties, omdat ze in die periode niet kunnen factureren. Daarnaast moeten uitzendbureaus 21% btw in rekening brengen. Scholen kunnen dat niet verrekenen, omdat het onderwijs is vrijgesteld van btw. Verder hanteren externe bureaus een marge op inhuur die varieert van 15% tot 46%. Die marge bestaat uit overheadkosten en winst.

Een docent die als zzp’er voor de klas staat, is met gemiddeld € 77 per uur een stuk minder prijzig dan een docent die via een uitzendbureau wordt ingehuurd, maar nog altijd duurder dan een docent in loondienst.

Lerarentekort en ziekteverzuim

De Algemene Rekenkamer meldt verder dat de afgelopen tien jaar het aandeel PNIL (‘personeel niet in loondienst’) van scholen is verdubbeld, tot 4,4% van de totale personeelsuitgaven. Ongeveer de helft hiervan betreft docenten, de andere helft bijvoorbeeld IT-personeel en ondersteunend onderwijspersoneel.

Voor scholen is inhuur een oplossing om het lerarentekort en ziekteverzuim op te vangen. Ook voor docenten kan inhuur een uitkomst zijn. Ze geven volgens de Algemene Rekenkamer aan dat ze behoefte hebben aan autonomie en afwisseling tussen scholen. Ook financiële zekerheid wordt als reden genoemd. Omdat scholen steeds vaker tijdelijke subsidies krijgen, kunnen zij niet altijd een vast contract aanbieden. Uitzendbureaus kunnen dat wel.

Lees meer…

Deel dit bericht: