Het Onderwijsmanifest LEF! krijgt steun van steeds meer scholen en schoolbesturen. Dit manifest tegen uitzendbureaus en dure zzp’ers is een initiatief van stichting Aves voor primair onderwijs in de Noordoostpolder en Kampen.

Eerst kreeg het manifest vooral steun van scholen en schoolbesturen in het oosten en noordoosten van het land. Op een kaartje waarop staat welke scholen en schoolbesturen het manifest ondersteunen, is te zien dat er nu ook in het midden en zuidwesten van het land steun voor ontstaat.

Invloed commerciële bureaus terugdringen

In het manifest staat dat scholen geen gebruik meer moeten maken van uitzendbureaus of dure zzp’ers. ‘Samen kunnen we de invloed van commerciële bureaus terugdringen of misschien wel een halt toeroepen’, zegt bestuursvoorzitter Jos Timmermans van Aves. ‘Wij willen onze eigen medewerkers in vaste dienst beschermen èn de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen waarborgen!’ Timmermans wijst erop dat de inhuur van leerkrachten via commerciële bureaus of (duurdere) zzp’ers regelmatig zorgt voor verhoging van de werkdruk van vast aangestelde collega’s.

De bestuursvoorzitter van Aves zegt te beseffen dat dit besluit gevolgen kan hebben voor de bezetting op de scholen. ‘Het kan voorkomen dat groepen naar huis worden gestuurd. Dat vinden we heel vervelend. We hebben hiervoor ook begrip gevraagd aan al onze ouders.’ Om ervoor te zorgen dat de scholen zo min mogelijk hinder ondervinden van het besluit, heeft Aves het flex-team uitgebreid. Timmermans legt uit dat Aves ook investeert in de toekomst door zoveel mogelijk studenten op te leiden en zij-instromers een baan aan te bieden.

Het manifest staat op onderwijsmanifest.nl

Deel dit bericht: