De Onderwijsraad werkt met een aantal adviesraden verschillende scenario’s uit om goed voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe coronagolf.

De raad wijst erop dat de kans groot is dat we later dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken krijgen die dominant wordt. ‘Het is niet te voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is dus onzeker’, aldus de Onderwijsraad.

In 2021 ontwikkelden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) al vijf scenario’s. Die variëren van ’terug naar normaal’ tot en met het worst case-scenario waarin een dodelijke virusvariant ernstige maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt.

Deel dit bericht: