De sociale partners vinden dat in de volgende kabinetsperiode de salarissen in het primair op hetzelfde niveau moeten komen te liggen als de salarissen in het voortgezet onderwijs. Zij noemen dit ‘loon naar werken’. Er is volgens de sociale partners structureel 900 miljoen euro extra voor nodig.

De salarissen liggen nu in het primair onderwijs lager dan in het voortgezet onderwijs. De PO-Raad en de onderwijsvakbonden vinden dat onterecht. Ze eisen dat in de volgende kabinetsperiode een einde wordt gemaakt aan het verschil, in die zin dat de salarissen in het primair onderwijs omhoog moeten. Dat is nodig, zo stellen de sociale partners, om meer leraren en schoolleiders te trekken en om mensen te behouden die nu in het primair onderwijs werken.

Lees meer…

Deel dit bericht: