Het platform Prisma Drenthe van schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs vindt dat de basisscholen pas weer open kunnen als helemaal duidelijk is hoe we dat gaan organiseren. De gezondheid en veiligheid van de leerlingen en het personeel moeten hierbij leidend zijn.

Het platform van Drentse schoolbesturen maakt zich met name zorgen over de gezondheid van oudere leerkrachten. De situatie kan ontstaan, stelt Prisma Drenthe, dat zij vanwege de coronamaatregelen niet naar hun kleinkinderen, maar wél voor de klas mogen. Voorzitter Zweers Wijnholds van Prisma Drenthe – tevens directeur-bestuurder van Stichting Bijeen in Hoogeveen – noemt als voorbeeld een school met vier teamleden van 60-plus en twee teamleden met een fysieke aandoening. Hij spreekt van ‘een kwetsbare groep’ die voor een belangrijk deel niet inzetbaar zal zijn.

Er moeten volgens Prisma Drenthe eerst heldere kaders worden geboden en gerealiseerd voordat de scholen weer open kunnen. Pas daarna kan nagedacht en gesproken worden over finetuning binnen besturen en scholen. De gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel moeten hierbij onverkort leidend zijn, vindt het Drentse platform.

Zweers deelt de zorgen van de Drentse schoolbesturen in een e-mail aan de PO-Raad. De mail is ook verstuurd naar onderwijsminister Arie Slob. De PO-Raad zou wat Prisma Drenthe betreft de regierol op zich moeten nemen in het contact met het ministerie over de heropening van de scholen.

Deel dit bericht: