Een online petitie tegen het omkeren van de correctievolgorde van de centrale examens is inmiddels door duizenden docenten ondertekend.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat vanaf 2016 de volgorde van de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt omgekeerd. ‘Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen. Pas daarna is de ‘eigen’ docent aan de beurt’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Dekker schrijft dat hij het besluit mede op advies van de VO-raad neemt. De sectororganisatie baseert dat advies op een pilot van tien scholen met in totaal 39 docenten. ‘De omdraaiing van de correcties leidt niet tot meer of minder werkdruk. Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus Dekker.

Het is opmerkelijk dat de staatssecretaris de volgorde omkeert, omdat in december de Tweede Kamer een motie daartoe afwees.

Online petitie

Onder docenten in het voortgezet onderwijs is weerstand tegen de omkering van de correctievolgorde. ‘Deze maatregel straalt wantrouwen uit richting de docenten. Elke docent is na afloop van het examen benieuwd hoe zijn eigen leerlingen het gedaan hebben. Nu kan er niet direct begonnen met de correctie, hetgeen alle plezier en motivatie weghaalt’, zo staat in een online petitie die door duizenden leraren in ondertekend.

Deel dit bericht: