Het komt door slecht onderwijs dat er tegenwoordig zo veel kinderen zijn met dyslexie en/of dyscalculie. Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar en dyslexie-expert Anna Bosman in het Algemeen Dagblad.

Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, stelt Bosman. De oorzaak zit niet in het kind, maar in het onderwijs. ‘Er wordt gewoon te weinig geoefend. Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Elke dag een dictee’, aldus Bosman, die zich zelfs afvraagt of dyslexie wel bestaat.

Voor dyscalculie geldt ook dat de oplossing in het onderwijs ligt, stelt zij. De Nijmeegse hoogleraar benadrukt dat vrijwel alle leerlingen de basisvaardigheden kunnen verwerven. ‘Ze moeten gewoon weer stampen.’

Meer oefenen

Hoogleraar en expert op het gebied van taal- en leesonderwijs Kees Vernooy bevestigt het beeld dat Bosman schetst. ‘Er is wetenschappelijk bewijs dat kinderen meer moeten oefenen. Dat herhaling nodig is. Maar dat hoort men niet graag’, aldus Vernooy in het AD.

Ook de Groningse hoogleraar Ben Maassen, die zich onder andere richt op dyslexie, stelt in de krant dat de oorzaak van het grote aantal kinderen met dyslexie in het onderwijs ligt. ‘De praktijk is nu dat kinderen met dyslexie minder hoeven te lezen en te spellen, terwijl ze juist méér moeten oefenen.’

Het AD heeft de PO-Raad om een reactie gevraagd. Het gaat de sectororganisatie ter ver om te stellen dat dyslexie wordt veroorzaakt door het onderwijs. ‘Maar als wat de hoogleraren zeggen werkelijk aan de hand is, is het zeker de moeite waard om te bespreken hoe we het probleem kunnen oplossen’, zo citeert het AD een woordvoerder.

Dyslexie voorkomen

In het decembernummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over de methode Bouw!, waarvan de makers stellen dat daarmee dyslexie kan worden voorkomen.

‘Het bijzondere is de preventieve aanpak’, zegt directeur Pierre den Hartog van samenwerkingsverband 28.04 in de Hoeksche Waard. ‘Het is voor het eerst dat leeszwakke kinderen al geholpen worden vóór ze in groep 3 met leesonderwijs beginnen.’

Het effect van het interventieprogramma Bouw! van uitgeverij Lexima is door de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzocht. Vastgesteld werd dat het aantal kinderen dat leesproblemen en dyslexie ontwikkelde met 60 procent afnam.

Download artikel Revolutionaire methode kan dyslexie voorkomen

Deel dit bericht: