Tot nu toe is iets meer dan 13 procent van de directeuren in het primair onderwijs geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Dit betekent dat ruim één op elke zeven directeuren voldoet aan criteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld.

Het Schoolleidersregister PO werd opgericht in juni 2013. Van de ruim 8500 schooldirecteuren in het primair onderwijs, hebben zich er tot nu toe 6170 ingeschreven.

Van hen zijn op dit moment 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren geregistreerd. Zij voldoen aan kwaliteitscriteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld en mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen.

Eenmaal geregistreerd, moeten directeuren werk blijven maken van hun professionele ontwikkeling. Elke vier jaar vindt herregistratie plaats.

De gedachte achter het Schoolleidersregister PO is dat met investeringen in de ontwikkeling van de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders de kwaliteit van het primair onderwijs wordt verbeterd.

Het Schoolleidersregister PO is opgericht door de PO-Raad en de overige cao-partijen.

Deel dit bericht: