De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen.

De fracties van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden voor het afschaffen van de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs, net als 50PLUS en SGP. De tegenstemmers waren Forum voor Democratie (FvD), de PVV, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), de Fractie-Otten en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

De tegenstanders van het wetsvoorstel hadden met name kritiek op de positie van de medezeggenschapsraad in fusieprocessen en wilden meer aandacht voor wat zij de menselijke maat noemen. Gevreesd werd dat met afschaffing van de fusietoets te grote onderwijsorganisaties zouden kunnen ontstaan.

Onnodige bureaucratie

Nu de Eerste Kamer het afschaffen van de fusietoets heeft weggestemd, blijft die toets en daarmee onnodige bureaucratie bij het fuseren van scholen of besturen bestaan. Die bureaucratie kan met name in krimpgebieden de broodnodige samenwerking ernstig in de weg staan, waardoor het gevaar ontstaat dat daar het aanbod van kwalitatief goed onderwijs afkalft.

VOS/ABB heeft in dit kader altijd gewezen op de noodzaak van het afschaffen van de fusietoets en betreurt het dat de Eerste Kamer bewust kiest voor handhaving van onnodige bureaucratie. Nu de fusietoets blijft bestaan, blijft het risico bestaan dat na een zorgvuldig doorlopen proces de minister uiteindelijk besluit dat een fusie toch niet door mag gaan.

Deel dit bericht: