De medezeggenschapsraad komt in pole position als het wetsvoorstel voor afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs wordt goedgekeurd. Dat zei onderwijsminister Arie Slob in de Eerste Kamer.

Met name de VVD en de PvdA in Eerste Kamer gaven in het debat over het wetsvoorstel aan dat zij zich zorgen maken over de rol en de positie van medezeggenschapsraden. PvdA-senator Esther-Mirjam Sent vroeg zich af of de MR’s wel voldoende zijn geëquipeerd voor hun taak. ‘Hoewel de medezeggenschapsraad van bij een fusie betrokken school instemmingsrecht heeft, is het evenwel de vraag of de raad die verantwoordelijkheid ook aankan’, aldus Sent.

Haar collega Micky Adriaansens van de VVD uitte zorgen over het gedrag van bestuurders richting de medezeggenschap. ‘In hoeverre houdt de minister in de gaten dat medezeggenschap wordt ontwikkeld?’, vroeg zij zich hardop af. Desondanks toonde zij zich voorstander van het wetsvoorstel: ‘Ik geloof in een regelarme maatschappij zonder te veel bureaucratie.’

Slob zei in de Eerste Kamer dat de medezeggenschapsraad in pole position komt, doordat de MR instemmingsrecht krijgt en daarmee volgens Slob het orgaan wordt dat uiteindelijk bepaalt of een fusie doorgaat. ‘Als zij tegen zijn, dan gaat de fusie niet door’, aldus de minister.

Schaalvergroting

Vanuit de Eerste Kamer werden ook zorgen geuit over schaalvergroting, maar volgens Slob zijn die zorgen niet nodig. Hij zei op allerlei manieren bezig te zijn om kleine scholen overeind te houden. Pas als blijkt dat dat niet lukt, dan moeten ze opgaan in een grotere scholengroep. ‘We kiezen er heel bewust voor om de afwegingen die gemaakt moeten worden ook lokaal te laten plaatsvinden’, aldus de minister.

Op dinsdag 16 juni stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel, dat in december 2018 werd ingediend en in september 2019 door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Deel dit bericht: