Het is de sociale partners na lang onderhandelen toch nog gelukt om voor de zomervakantie een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Er is onder andere afgesproken dat er per september 2014 een loonsverhoging van 1,2 procent komt.

De PO-Raad meldt als sectororganisatie van de werkgevers dat de nieuwe cao meer ruimte biedt voor ‘professionalisering en duurzame inzetbaarheid’. Zo krijgen werknemers twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling. Zij maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevende over hun professionalisering en leggen achteraf verantwoording af over hun scholingsactiviteiten.

Starters

Beginnende leerkrachten krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. De coaching is gericht op het ontwikkelen van didactische vaardigheden. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing.

In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Lukt dat sneller dan drie jaar, dan stroomt een starter door naar een hoger salaris, maar verliest hij of zij wel de extra 40 uur voor professionalisering.

Om medewerkers in staat te stellen te werken aan hun duurzame inzetbaarheid, krijgt zij elk een budget van 40 uur per jaar voor bijvoorbeeld peer review, coaching, studieverlof of stage bij een andere school of werkgever.

57-plussers

Om oudere personeelsleden vanaf 57 jaar tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden, hebben zij op fulltimebasis recht op een budget van 130 uur. Ook hier gaat het bijvoorbeeld om coaching en studieverlof, maar de uren kunnen ook worden ingezet voor verlof. Daarbij geldt een eigen bijdrage van 50 procent (40 procent voor werknemers tot en met schaal 8) over het salaris van deze uren. Er zijn ook spaarmogelijkheden.

Op 1 oktober houdt de huidige BAPO-regeling voor oudere personeelsleden op te bestaan. Voor wie op dat moment BAPO heeft, is een overgangsregeling afgesproken: met een geringe ophoging van de eigen bijdrage kan het huidige verlof worden voortgezet.

Werkdruk

De nieuwe cao zet in op het inzichtelijk en beheersbaar maken van de werkdruk. Het primair onderwijs stapt over op de 40-urige werkweek. Voor afspraken over de taakverdeling kan worden uitgegaan van een basismodel voor een fulltimer die maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren lesgeeft. Scholen kunnen met instemming van het team kiezen voor een overlegmodel over de werkverdeling. Daarin wordt de zwaarte van het werk meegewogen bij de taakverdeling en vervalt de maximale lessentaak.

Iedereen blij

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt bij monde van bestuurder Liesbeth Verheggen ‘behoorlijk wat te hebben binnengesleept’. Ze doelt op de kansen van starters, de nieuwe regeling voor oudere personeelsleden en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Verheggen zegt dat de AOb het akkoord met vertrouwen voorlegt aan de leden.

Ook CNV Onderwijs is positief. ‘Deze cao geeft onderwijspersoneel meer ruimte in tijd en geld om aan de eigen professionalisering te werken. Ook wordt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand overwerkt en daardoor kunnen die uren in tijd gecompenseerd worden’, aldus CNVO-bestuurder Joany Krijt.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) reageert ook verheugd op het bereikte resultaat. In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elk school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. Dat is een punt dat de AVS altijd heeft bepleit.

Ledenraadplegingen

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de leden van sociale partners. De nieuwe cao, die van toepassing is op 170.000 mensen die in het primair onderwijs werken, gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2014 en geldt tot en met 30 juni 2015.

Download het onderhandelaarsakkoord

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: