Scholen die dit jaar meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten, kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Dat kan tussen 3 juli en 15 september.

De subsidieregeling Energiecompensatie scholen funderend onderwijs 2023 is bedoeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Er is € 28,5 miljoen beschikbaar. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt het beschikbare budget evenredig over alle aanvragen verdeeld.

Lees meer…

Deel dit bericht: