De centrale eindexamens worden dit jaar flexibeler. Leerlingen mogen hun examens spreiden over twee tijdvakken en ze krijgen een extra herkansing in een derde tijdvak.

Dit heeft minister Slob bekendgemaakt. De maatregelen worden genomen vanwege de coronacrisis. Hierdoor kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook kunnen leerlingen een of meer vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat ze extra voorbereidingstijd krijgen.  Het tweede tijdvak wordt daarom uitgebreid tot tien dagen. Ten slotte krijgen alle leerlingen de mogelijkheid van een extra herkansing in juli. Slob geeft hiermee, op aandringen van de scholierenorganisatie LAKS, nog voor de kerstvakantie duidelijkheid over de centrale examens van 2021.

De onderwijsminister licht toe dat de maatregelen zijn genomen om iedere leerling de kans te geven een volwaardig diploma te halen tijdens de coronacrisis. ‘Onze inzet blijft om de centrale examens dit jaar door te laten gaan’, zegt hij. Daarom mogen eindexamenleerlingen tijdens de huidige lockdown tot 19 januari gewoon naar school. Volgens Slob lukt het de meeste scholen om onderwijsachterstanden in te halen of stabiel te houden, maar op sommige scholen zijn de achterstanden groter geworden. De maatregelen voor de examens moeten de leerlingen helpen toch te slagen.

Aangepaste normering eindexamens

De minister vindt ook dat de normering anders moet dan andere jaren.  Doordat de eindexamenkandidaten een andere voorbereiding hebben gehad dan anders, is niet zeker dat de leerlingen even vaardig zijn dan in andere jaren en dat is volgens Slob een vereiste om dezelfde normering te kunnen gebruiken. Hij gaat nu op zoek naar een normering die zo dicht mogelijk in de buurt komt van die in andere jaren. Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers van andere jaren en de gemiddelde moeilijkheidsgraad. Aan alle docenten wordt gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van de zwaarte van het examen.

Tijdvakken eindexamens

De examentijdvakken zijn dit schooljaar van 17 mei tot en met 1 juni, van 14 tot en met 25 juni en van 6 tot en met 9 juli. De zomervakantie begint in de eerste regio (noord) op 12 juli, wat voor leraren in die regio betekent dat ze nog in hun vakantie de laatste correcties moeten doen. De beroepsgerichte profielvakken in het vmbo worden afgesloten met een schoolexamen, zodat scholen hiervoor zelf kunnen bepalen wanneer ze het examen afnemen. De afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor schoolexamens worden verlengd.

Meer informatie

Deel dit bericht: