In aanloop naar een beslissing van demissionair onderwijsminister Arie Slob over de examens, pleit de VO-raad voor ‘een stevig pakket aanvullende maatregelen’. Alleen als dat pakket er komt, kunnen volgens de sectororganisatie ‘de centrale examens dit schooljaar doorgaan’.

‘Als er door de minister geen of slechts beperkt aanvullende maatregelen worden getroffen, dan is het nodig om het centraal examen in omvang te beperken’, zo meldt de VO-raad. Er moet volgens de sectororganisatie vooral rekening worden gehouden met leerlingen die dreigen te zakken als gevolg van achterstanden die zijn in de coronacrisis hebben opgelopen. Dat kan bijvoorbeeld door voor hen in september nog een herkansingsronde te organiseren.

‘Ook is het belangrijk dat alle leerlingen in de voorbereiding op hun examens of herkansingen gebruik kunnen maken van bijspijkerinitiatieven, zoals Studenten helpen Scholieren. De overheid moet dergelijke initiatieven financieren, zodat deelname niet afhankelijk is van de vraag of ouders het kunnen betalen’, aldus de VO-raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: