In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het experiment met flexibele schooltijden is met vier jaar verlengd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

Binnen dit experiment mogen scholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie.

De looptijd van het experiment was van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Vervolgens is op basis van de monitor bij het experiment bezien of het sectorbreed aanpassen van de regelgeving een optie is. De cruciale vraag hierbij was hoe de kwaliteit van het onderwijs geborgd kan worden en tegelijk aan de wensen van de betrokkenen tegemoet kan worden gekomen.

Effecten flexibele schooltijden

Het experiment gaf, ook in combinatie met aanvullend onderzoek, onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van flexibele schooltijden en de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ervan is besloten het experiment te verlengen met vier jaar en de experimentscholen nader te blijven volgen. In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld.

Met deze verlenging van vier schooljaren wordt aangesloten bij de reguliere cyclus van de inspectie, die scholen eens in de vier jaar bezoekt. Hierdoor worden de deelnemende scholen volgens Dekker niet overmatig belast en kunnen zij dezelfde termijn doorlopen als andere scholen om aan de verbetering van hun onderwijs te werken. Naast het onderzoek van de inspectie zal gewerkt worden aan concretisering van de globale randvoorwaarden die het experiment tot nu toe heeft opgeleverd.

Uitloop tot 2019-2020

Omdat het niet wenselijk is dat er veel opeenvolgende aanpassingen in het rooster van de deelnemende scholen komen, konden zij na afloop van het experiment nog twee jaar afwijken van de regelgeving, tot een besluit was genomen over het vervolg. Deze uitloop van twee jaar blijft in stand, maar betreft nu niet de schooljaren 2014–2015 en 2015–2016, maar 2018–2019 en 2019–2020.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen