Er komt een vijfjarige pilot met zogenoemde regelluwe scholen. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker erkent dat scholen die goed presteren, last kunnen hebben van regels die vooral bedoeld zijn om de basiskwaliteit van het onderwijs te borgen. De suggestie om te gaan experimenteren met ‘regelluwe’ of ‘inspectieluwe’ scholen, kwam van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Dekker heeft dat idee overgenomen.

Voor de pilot komen scholen in het primair en voortgezet onderwijs in aanmerking, waarvan het onderwijs al jaren achtereen van hoge kwaliteit is. Dekker heeft daarbij de scholen op het oog die in 2013 van het ministerie van OCW het predicaat ‘excellent’ hebben gekregen. ‘Ik wil met ongeveer twintig van deze scholen onderzoeken hoe zij omgaan met maximale ruimte’, aldus de staatssecretaris.

De pilot gaat vijf jaar duren en begint zo spoedig mogelijk. De voorbereidende fase loopt tot het voorjaar van 2015. ‘Deze fase bestaat uit het selecteren van de scholen die meedoen en het gezamenlijk bepalen van de extra ruimte die deze scholen gaan krijgen’, zo staat in de brief van Dekker.

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs pleit directeur Eric van ’t Zelfde van Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in de rubriek Aan het woord voor de ‘regelvrije school’.

Download De regelvrije school: een ideaal

Deel dit bericht: