Naar alle waarschijnlijkheid begint op 1 januari 2023 een experiment met onderwijszorgarrangementen (OZA’s). Dit experiment gaat vijf jaar duren. Dit meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Aan het experiment kunnen naar verwachting maximaal 80 onderwijszorgarrangementen deelnemen. Gedurende de looptijd kunnen enkele duizenden kinderen gebruikmaken van de ruimte die dit experiment biedt. Aan deelname zullen voorwaarden worden gesteld, meldt Slob. Onderwijs- en zorgpartijen die bij een OZA zijn betrokken, zullen een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten om de kwaliteit van de samenwerking te borgen.

Het experiment zal erop zijn gericht om te kijken hoe met OZA’s een beter passend aanbod voor onderwijs en zorgaanbod kan worden gerealiseerd, en wat dit betekent voor leerlingen die uitvallen, kinderen die zijn vrijgesteld van onderwijs en thuiszitters. De onderzoeksresultaten en ervaringen van de deelnemers zullen bepalen welke afwijkingsmogelijkheden in de wet- en regelgeving worden verankerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: