Het platform Naar Inclusiever Onderwijs, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB, heeft de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs. Het rapport is woensdag in ontvangst genomen door demissionair onderwijsminister Arie Slob, Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) en namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) door burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek.

Het onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken van de beweging naar inclusiever basisonderwijs en de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften van scholen die hieraan werken. De resultaten voor het voortgezet onderwijs worden later dit jaar gepresenteerd.

Bij elkaar in de klas

Het onderzoek richtte zich onder meer op huisvesting in relatie tot samenwerking met kinderopvang en gespecialiseerd onderwijs. Ook is gekeken naar inclusief onderwijs in relatie tot vernieuwingsonderwijs, zoals dalton, jenaplan en freinet.

Een ander punt dat is meegenomen, is in hoeverre kinderen met en zonder speciale onderwijszorg en extra ondersteuningsbehoeften bij elkaar in de klas zitten. Het onderzoeksrapport gaat ook over de inzet van onderwijspartners bij de ondersteuning van specifieke leerlingen.

Enkele opvallende bevindingen bij basisscholen die al actief bezig zijn met inclusief onderwijs:

  • Scholen met vernieuwingsonderwijs zijn oververtegenwoordigd.
  • Eén op de vijf werkt niet met leerstofjaarklassen.
  • Op negen van de tien basisscholen volgen kinderen samen onderwijs.
  • Grote verscheidenheid aan (groepen) leerlingen met beperking.
  • Acht van iedere tien basisscholen hebben kinderen opgenomen die ook op het sbo en so hadden kunnen zitten (gemiddeld ruim 11 leerlingen).
  • Ruim de helft geeft visie en missie van bestuur/team als motief aan.
  • Meer dan helft wil het aantal leerlingen met speciale onderwijs zorg uitbreiden.
  • Vorderingen op sociale integratie op school.
  • Voldoende geld wordt als knelpunt ervaren.

U kunt het integrale onderzoeksrapport, een factsheet en regiobeschrijvingen downloaden:

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs heeft een filmpje online gezet om uit te leggen wat inclusief onderwijs is en om scholen op te roepen zich bij de beweging aan te sluiten:

https://www.youtube.com/watch?v=0x3PYeK2eyE&feature=youtu.be

Deel dit bericht: