Het experiment met regelluwe scholen begint op 1 januari 2016. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Excellente basis- en middelbare scholen die aan dit experiment meedoen, mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal lesuren en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft ervoor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat excellent hebben gekregen. De gedachte hierachter is dat deze scholen bewezen hebben goed onderwijs te bieden.

De deelnemende scholen mogen niet van alle regels afwijken. Zo moeten scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen wel een volledig diploma laten halen, zodat er geen problemen ontstaan met de vervolgopleiding. Ook blijven ze zich verantwoorden over het geld dat ze uitgeven en is een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met deelname aan het experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: