De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015 is gepubliceerd.

In het kader van het herfstakkoord van vorig jaar wordt een bedrag van 33,8 miljoen euro aan de materiële lumpsum toegevoegd voor kwaliteitsverbetering en prijsontwikkelingen.

Dit betekent dat alle bedragen voor de exploitatiebekostiging voor het kalenderjaar 2015 worden aangepast conform de artikelen 3 tot en met 9 van deze regeling. Deze middelen worden in 2015 via de exploitatiekosten aan alle scholen beschikbaar gesteld.

De nieuwe cijfers worden verwerkt in de desbetreffende rekeninstrumenten in de Toolbox op deze website. Zodra de rekeninstrumenten zijn geactualiseerd, melden wij dat!

Download Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: