In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben meer dan de 65 miljoen euro die zij eind 2013 ontvingen voor het behouden en aannemen van leraren, ingezet voor personeel. De sector wist daarmee 3300 fte personeel extra aan te nemen en in dienst te houden. De VO-raad benadrukt dat dit blijkt uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2016 van de Inspectie van het Onderwijs.

De sectororganisatie wijst erop dat lange tijd in twijfel werd getrokken of het extra geld voor leraren wel goed terecht was gekomen, omdat critici vermoedden dat het aan andere zaken was besteed of was opgepot. De analyse van de inspectie toont volgens de VO-raad aan dat het geld wel degelijk goed besteed is, namelijk aan extra leraren.

Lees meer…

Delen