Het ministerie van OCW komt een aantal schoolbesturen met oude schoolgebouwen tegemoet met een eenmalige extra bijdrage. Het is een vast bedrag per leerling voor elk oud schoolgebouw in het primair en voortgezet speciaal onderwijs.

Kleinere schoolbesturen krijgen het geld voor gebouwen die ouder zijn dan 15 jaar, grote schoolbesturen krijgen het als meer dan 70 procent van hun schoolgebouwen ouder is dan 40 jaar. Deze besturen hebben volgens OCW beperkte vereveningsmogelijkheden: de eerste groep omdat ze weinig gebouwen heeft, de tweede groep omdat ze veel oude gebouwen heeft. Let op: de extra bijdrage moet vóór 1 april 2015 zijn aangevraagd.

OCW heeft hiertoe is besloten omdat de besturen sinds 1 januari verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Tot die datum viel dit nog onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De overgangsregeling is gemaakt om ‘urgente onderhoudstaken uit te voeren waarvoor het bevoegd gezag nog niet heeft kunnen reserveren’. Op de langere termijn moet de bekostigingssystematiek van de lumpsum voldoende zijn, zegt OCW.  De tijdelijke regeling voor aanvullende bekostiging geldt voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, helpdesk@vosabb.nl.

Deel dit bericht: