Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil aanvullende maatregelen treffen om ook in krimpgebieden voldoende techniekaanbod in het vmbo te behouden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

‘Voor het vmbo techniek wil ik allereerst sterk inzetten op meer samenwerking tussen besturen en andere partijen, zoals vervolgopleidingen en het bedrijfsleven’, aldus Dekker. Hij meldt in zijn brief ook dat hij wil kijken of er een investeringsfonds voor het vmbo techniek kan komen, zoals dat al bestaat voor het mbo.

Als blijkt dat het ondanks alle inspanningen van schoolbesturen en andere betrokken instanties en bedrijven niet mogelijk is om een basaal aanbod in stand te houden, kunnen er aanvullende maatregelen worden getroffen. Welke concrete maatregelen Dekker in gedachte heeft, staat niet expliciet in zijn brief vermeld.

Geen extra geld vmbo techniek

Vmbo’s in met name gebieden met afnemende leerlingenaantallen trekken al lange tijd aan de bel over geldgebrek bij technische opleidingen. Tot nu toe heeft Dekker steeds aangegeven dat ze niet hoeven te rekenen op extra geld.

In juni vorig jaar verscheen nog een brief van hem waarin hij dat liet weten.