Voor het behoud van goed voortgezet onderwijs in krimpgebieden moeten schoolbesturen verder kijken dan hun eigen organisatie en denominatie. Dat heeft demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukt op een bijeenkomst op het Christelijk College de Noordgouw.

Op deze school in het Veluwedorp Heerde was maandag een bijeenkomst voor schoolbesturen die subsidie krijgen op basis van de regeling Incidentele Middelen Leerlingendaling Voortgezet Onderwijs. Deze regeling is bedoeld om met meer samenwerking het onderwijsaanbod in krimpgebieden op niveau te houden.

Niet concurreren!

Slob benadrukte in Heerde dat scholen in krimpgebieden niet met elkaar moeten concurreren, maar juist meer met elkaar moeten gaan samenwerken om de negatieve gevolgen van afnemende leerlingenaantallen op te vangen.

‘Als wij kwalitatief goed onderwijs in de thuisnabijheid van leerlingen willen blijven aanbieden, dan hebben we een gigantische opgave in de krimpgebieden. Dan wordt er van ons gevraagd om over de schoolmuren heen te kijken en de denominatie waar we bij horen en ons maximaal in te spannen en het onderwijsaanbod in stand te houden’, aldus de minister.

Hij zei ook heel goed te begrijpen dat samenwerking aan grenzen is gebonden, bijvoorbeeld gelet op de identiteit van de school, ‘maar ik roep u op om te kijken hoe ver u kunt komen’. Slob benadrukte dat dit in het belang is ‘van de kinderen en het onderwijs in de regio’.

Eind augustus werd bekend dat van de 49 aanvragen voor IML-subsidie, er 38  zijn goedgekeurd. Een van de goedgekeurde aanvragen betreft de samenwerking die het Christelijk College de Noordgouw en de openbare RSG N.O. Veluwe met elkaar tot stand willen brengen.

Aanbod VOS/ABB en PentaRho

VOS/ABB en PentaRho werken met elkaar samen op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen in krimpregio’s.

PentaRho heeft van het ministerie van OCW de meerjarenopdracht gekregen om in krimpgebieden partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij het verwezenlijken van een dekkend aanbod.

De meerwaarde van de samenwerking bestaat uit de uitgebreide kennis en ervaring van VOS/ABB op het juridische vlak en op het gebied van identiteit van het voortgezet onderwijs in combinatie met de procesbegeleiding waar PentaRho zeer sterk in is.

Wilt u meer weten over wat VOS/ABB en PentaRho voor u kunnen betekenen? U kunt hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: