Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal € 15,8 miljoen subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet. De subsidie is bedoeld voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken, zoals kleding en schoolspullen. Met het geld worden ook activiteiten en acties gefinancierd gericht op het bestrijden van armoede bij kinderen.

Daarnaast maakt het het kabinet € 2 miljoen vrij voor het tegengaan van menstruatiearmoede. Met dat geld kan het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten uitbreiden van 1.500 naar 2.500, bijvoorbeeld op scholen. Het Armoedefonds stelt dat bij één op de tien meisjes en vrouwen in Nederland thuis geen geld is voor maandverband of tampons.

Minister Carola Schouten van onder meer armoedebeleid: ‘Boodschappen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Dat geldt natuurlijk voor eten, maar ook voor kleding, schoolspullen of maandverband. We zien daardoor dat meer mensen aankloppen bij de voedselbank en deze subsidie helpt om hen van de noodzakelijke producten te voorzien.’

Lees meer…

Deel dit bericht: