De zogenoemde Waterlandse Overstap van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs is geen illegale manier om de wet over de centrale eindtoets te omzeilen. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de PvdA.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma had Dekker vragen gesteld over de Waterlandse Overstap. Dit is een manier om leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs te testen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Het heet de Waterlandse Overstap, omdat alle groep 8-leerlingen in de Noord-Hollandse regio Waterland die naar een van de scholen voor voortgezet onderwijs in die streek gaan, op dezelfde wijze en met dezelfde toetsen worden getest.

Volgens Ypma is het een ‘verkapte manier om basisschoolkinderen eerder in het schooljaar, in weerwil van de wet over de centrale eindtoets, te toetsen door middel van een intelligentietoets gericht op het schooladvies’. Dekker is het daar niet mee eens: ‘Ook binnen de per 1 augustus jl. gewijzigde wet- en regelgeving is er de nodige ruimte voor scholen om op lokaal en regionaal niveau hierover (maatwerk)afspraken te maken. Dit helpt basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs om deze, soms ingewikkelde, overgang in goede banen te leiden.’

De staatssecretaris heeft contact gehad met het samenwerkingsverband VO/SVO Waterland over de Waterlandse Overstap. ‘Men is er goed op de hoogte van de veranderde wet- en regelgeving en zal dit gebruiken in de verdere ontwikkeling van het protocol. Het schooladvies was in dit protocol al leidend en zal dat blijven.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: