Op 1 januari gaat in het primair onderwijs de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Dat heeft gevolgen voor de verwerking van het buitenonderhoud in de jaarcijfers.

De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op de ‘voorziening groot onderhoud’:

  • Voor het moment van het opbouwen van de ‘voorziening buitenkant onderhoud’ bestaan twee argumentaties: dat kan vanaf mei 2014 (de maand waarin het wetsvoorstel in de Eerst Kamer is aangenomen) en vanaf 1 januari 2015. Schoolbesturen mogen zelf bepalen voor welke variant zij kiezen.
  • Om ervoor te zorgen dat de voorziening op het onderhoudsmoment toereikend is, mogen de onderhoudskosten van de eerste onderhoudscyclus evenredig worden verdeeld over de maanden vanaf 1 mei 2014 dan wel 1 januari 2015. Een ‘inhaaldotatie’ om de voorziening buitenonderhoud in één keer op peil te brengen is niet toegestaan.

Lees meer in een uitgebreide notitie van het ministerie van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: