De Tweede Kamer wil dat er een maatwerkoplossing komt voor de bekostiging van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Paul van Meenen van D66 had hiertoe een motie ingediend, die door een meerderheid van de Kamer is aangenomen.

Het is noodzakelijk, zo benadrukt Van Meenen in zijn motie, dat dat er voldoende bekostiging en ook voldoende begeleiding is om onderwijs van goede kwaliteit te blijven bieden aan vluchtelingenkinderen en hun klasgenoten.

De Tweede Kamer draagt het kabinet op om samen met de PO-Raad en VO-raad te zoeken naar een maatwerkoplossing voor de bekostiging van scholen die te maken hebben met wisselende leerlingenaantallen door de instroom van vluchtelingenkinderen. Scholen kunnen nu in de knel komen, doordat het aantal meetmomenten voor het aantal leerlingen beperkt is.

Ook moet worden gekeken naar de inzet van werkloze leraren voor onderwijs aan deze kinderen. Dat zou de kosten kunnen drukken.