De Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor de wettelijke verankering van de financiering van godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in openbare basisscholen.

Ypma en Voordewind stellen voor de bekostiging van godsdienstig en levensbeschouwelijk (humanistisch) vormingsonderwijs (g/hvo) op te nemen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld.

Lobby VOS/ABB

In 2013 wilde het bezuinigende kabinet de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare scholen schrappen. Een intensieve lobby waarvoor VOS/ABB zich destijds actief inzette, kon dat voorkomen.

Het wetsvoorstel van Ypma en Voordewind geeft daar vervolg aan door dit als bekostiging in de WPO vast te leggen. ‘Een subsidie die een structurele functie heeft, kan niet blijvend berusten op enkel een subsidie’, zo schrijven zij in de memorie van toelichting bij hun initiatiefwetsvoorstel.

Elk kind welkom

Godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare school is volgens Ypma en Voordewind ‘een belangrijke aanvulling op de verplichting om in haar onderwijs ieders levensbeschouwing of godsdienst te respecteren en daarmee de toegankelijkheid voor ieder kind te borgen, opdat ieder kind zich welkom voelt’.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State en wordt vervolgens in behandeling genomen door de Tweede en de Eerste Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl