Gewijzigde omstandigheden als gevolg van demografische krimp maakten het noodzakelijk de fusietoets af te schaffen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer. Hij benadrukt dat er in de nieuwe situatie aandacht blijft voor de menselijke maat van het onderwijs.

De Tweede Kamer nam in september de wet aan die de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs afschaft. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer, die er vragen over stelde aan minister Slob.

Een van die vragen kwam van de SP-fractie. Die wilde weten of de regering achteraf vindt dat de kritiek op schaalvergroting die destijds ten grondslag lag aan de invoering van de fusietoets, onterecht was. ‘Of vindt de regering dat schaalvergroting in het onderwijs nog steeds beperkt zou moeten worden?’, aldus de SP.

Divers onderwijsaanbod

Slob wijst erop dat de invoering van de fusietoets in 2011 in het teken stond van ‘legitimatie en het waarborgen van de keuzevrijheid’. Ondertussen hebben we te maken gekregen met demografische krimp.

‘De leerlingendaling heeft eerst het basisonderwijs getroffen en treft nu ook het voortgezet onderwijs. Daardoor is het niet langer vanzelfsprekend dat (…) kleine schoolbesturen een divers onderwijsaanbod kunnen garanderen’, aldus de minister.

Menselijke maat

Deze context maakt volgens hem een nuance van het argument over schaalgrootte noodzakelijk. De minister wijst erop dat juist grotere schoolbesturen een divers onderwijsaanbod kunnen garanderen. Tegelijk blijft het van belang ‘stil te staan bij de menselijke maat van het onderwijs’.

‘Daarom wordt met dit wetsvoorstel de borging van de menselijke maat een wettelijk verplicht onderdeel van de fusie-effectrapportage’, zo benadrukt hij.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: