De garantiefunctie van het openbaar onderwijs is behouden gebleven in de nieuwe stichtingsprocedure op basis van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Dit betekent dat ouders die openbaar onderwijs willen, dat aan hun gemeente kenbaar kunnen maken en dat die daar dan mee aan de slag moet. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op vragen van de SP in de Tweede Kamer.

Hij legt uit dat de garantiefunctie uitgaat van een uitgesproken behoefte van ouders voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in eerste instantie ouders en de gemeente daarover met elkaar in gesprek zullen moeten. Dit kan leiden tot een aanvraag met een beroep op de garantiefunctie van het openbaar onderwijs.

Buurtcollege Maas en Peel

In het uiterste geval kan ingrijpen door de minister noodzakelijk zijn. Een recent voorbeeld daarvan is het stichten van het openbare Buurtcollege Maas en Peel in Panningen. Voormalig onderwijsminister Arie Slob gaf de gemeente Peel en Maas de opdracht deze school te stichten. Na overleg tussen de initiatiefnemers van deze school, de gemeente en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) opende het Buurtcollege op 1 augustus 2021 de deuren. VOS/ABB stond de initiatiefgroep met advies bij.

In november 2021 verscheen in het VOS/ABB-magazine Naar School een artikel over het Buurtcollege:

Nieuwe openbare school in krimpregio Noord-Limburg

Deel dit bericht: