De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) treedt op 1 november 2020 in werking voor het voortgezet onderwijs en op 1 februari 2021 voor het basisonderwijs.

In mei stemde de Eerste Kamer in met deze wet, nadat de Tweede Kamer dat in oktober 2019 had gedaan. Het was de bedoeling dat de wet in werking zou treden op 1 juni van dit jaar, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het lukte de Eerste Kamer niet om er in maart over te stemmen, omdat de lockdown toen was ingegaan.

Meer segregatie

Deze Wet MRvNS komt uit de koker van onderwijsminister Arie Slob en is bedoeld als modernisering van de regels voor het stichten van scholen. In de praktijk zal de nieuwe wet vooral tot meer segregatie kunnen leiden. Een nieuwe bijzondere school hoeft straks namelijk niet meer te behoren tot een ‘erkende richting’, zoals rooms-katholiek of islamitisch. Onder de nieuwe regeling kan in principe iedere groep zijn eigen school stichten. Dat kan leiden tot een verdere versnippering van het onderwijslandschap in allerlei ‘hokjesscholen’.

Het gevaar van toenemende segregatie is herhaaldelijk door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs benoemd (zie deze bijdrage). Dit probleem werd ook in de Eerste Kamer onderkend. Desondanks stemde een meerderheid van de Senaat met het wetsvoorstel in.

In werking treden

Het is inmiddels bekend wanneer de door de Tweede en eerste Kamer goedgekeurde wet in werking zal treden. Daarvoor gelden verschillende data. Voor het voortgezet onderwijs gaat de wet in op 1 november 2020 en voor het primair onderwijs op 1 februari 2021.  Vanaf 1 november 2020 is een website van DUO beschikbaar met informatie over de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de website van DUO een nieuw initiatief melden. De startprocedure begint dan.

Hieronder staan de links naar de ministeriële regelingen die onder het wetsvoorstel hangen:

Het officiële inwerkingtredingsbesluit volgt waarschijnlijk in de week van 14 tot en met 18 september.

Deel dit bericht: