De schoolbesturen in de nieuwe gemeente Alkmaar hebben ingestemd met gedifferentieerde opheffingsnormen voor basisscholen. De adviseurs Hans Teegelbeckers en Ronald Bloemers van VOS/ABB waren betrokken bij een advies hierover. De gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp fuseren per 1 januari 2015.

Het voorstel voor gedifferentieerde opheffingsnormen wordt in januari ter besluitvorming voorgelegd aan het nieuwe gemeentebestuur. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en landelijk gebied. Daar is voor gekozen, omdat anders de opheffingsnorm te hoog zijn om basisschooltjes in de kleinere kernen in stand te houden.

In de nieuwe situatie per 1 januari 2015 wordt de opheffingsnorm in het stedelijke Alkmaar 186 leerlingen in het landelijke gebied van de nieuwe gemeente 50 leerlingen, mits het nieuwe gemeentebestuur ermee akkoord gaat.

Differentiëren bij gemeentelijke fusie

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in februari 2014 aandacht besteed aan de mogelijkheden om bij een gemeentelijke fusie te kiezen voor gedifferentieerde opheffingsnormen.

Download het artikel De gevolgen van splitsen van grondgebied.

Gemeentelidmaatschap

De gemeente Alkmaar is lid van VOS/ABB. Het gemeentelidschap van 1000 euro per jaar biedt gemeenten tal van mogelijkheden om advies te krijgen op het gebied van onderwijs.

Gemeenten die van dit aanbod gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Deel dit bericht: