Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft een rectificatie van stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd. De rectificatie was nodig, omdat VOS/ABB in oktober had gezien dat een deel van de stichtings- en opheffingsnormen onjuist was.

Vanaf 1 augustus 2023 gelden voor basisscholen nieuwe stichtings- en opheffingsnormen per gemeente. Deze normen zijn van belang in het kader van de regelgeving voor de instandhouding van basisscholen.

De opheffingsnormen worden bepaald aan de hand van de leerlingdichtheid in een gemeente. De stichtingsnormen worden daarvan afgeleid. De opheffingsnorm bedraagt minimaal 23 en maximaal 200 leerlingen, de stichtingsnorm in een gemeente is 10/6 van de opheffingsnorm met een minimum van 200 leerlingen. De normen worden elke 5 jaar opnieuw vastgesteld op grond van gewijzigde omstandigheden per gemeente.

De teldatum van leerlingen in het basisonderwijs voor de bekostiging is van 1 oktober naar 1 februari gegaan. Dat heeft te maken met de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023. Voor de instandhouding van de scholen blijft de teldatum echter 1 oktober. De nieuwe normen gelden dus voor het eerst voor de teldatum 1 oktober 2023.

De rectificatie van de stichtings- en opheffingsnormen heeft specifiek betrekking op de gemeenten Bunschoten, Drimmelen, Haarlem, Horst aan de Maas, Molenlanden en Raalte.

Download de rectificatie

Deel dit bericht: