Academische leraren in basisscholen moeten een voortrekkersrol krijgen. Op die manier blijven ze behouden voor het onderwijs. Daar is wel een cultuuromslag voor nodig, benadrukt bovenschools schoolopleider Ed Booms van Stichting Robijn voor openbaar basisonderwijs in Nieuwegein en IJsselstein en directeur van obs De Veldrakker.

Booms is geïnterviewd voor de uitgave Academische leraren PO van het Platform samen opleiden en professionaliseren. In deze uitgave staan interviews met academische leraren in opleiding en diverse professionals.

Vragen stellen

De voortrekkersrol van academische leraren die Booms voor zich ziet, bestaat eruit dat zij ‘het voortouw kunnen nemen door dingen uit te zoeken, aan te kaarten, te presenteren, door de juiste vragen te stellen, en door het team mee te nemen in denkstappen zodat er goed gefundeerde en breed gedragen antwoorden worden gevonden’.

Hij benadrukt dat ze ook op zoek kunnen gaan naar succesfactoren. Dus ‘niet alleen (…) onderzoeken waarom iets fout is gegaan, maar ook waarom iets effectief is.’

Cultuuromslag

Hij is ervan overtuigd dat het alleen op deze manier mogelijk is om academische leraren in het onderwijs te houden. Dat vereist volgens hem wel een cultuuromslag, omdat het nu in het basisonderwijs vaak nog zo is dat nieuwelingen ‘achterin de trein’ beginnen en pas wat verder naar voren mogen als ze kilometers hebben gemaakt.

Lees meer…

Deel dit bericht: