Het lespakket Krachtbronnen voor identiteitsontwikkeling is geschikt voor basisscholen van alle denominaties. Uitgeverij Oase Media is op zoek naar scholen die het lespakket willen uitproberen en er feedback op willen geven.

Scholen die door middel van hun feedback meehelpen met de ontwikkeling van Krachtbronnen, kunnen het lesmateriaal gratis uitproberen. U kunt uw school hiervoor online aanmelden.

Lees meer op www.krachtbronnen.nu (>ontwikkelscholen).

In het zomernummer van magazine School! van VOS/ABB heeft een artikel gestaan over Krachtbronnen. Leerkracht Rianne Weijers van de Paulusschool in het dorp Rutte (Noordoostpolder) en directeur Hans Schemkes van openbare basisschool De Vogelaar in Genemuiden vertellen over hun ervaringen met Krachtbronnen.

Lees het artikel.