Er komt geen generaal pardon voor het afgeven of verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in reactie op een verzoek daartoe van het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO).

Het LECSO trok aan de bel over de bureaucratie bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De procedures voor het aanvragen of verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen zouden in combinatie met de coronacrisis tot problemen leiden. Daarom wilde het LECSO een generaal pardon voor toelaatbaarheidsverklaringen.

Slob meldt echter dat samenwerkingsverbanden al veel doen om onnodige bureaucratie te voorkomen. Bovendien leert navraag bij het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs volgens hem dat er geen noodzaak is af te wijken van de procedures.

Lees meer…

Deel dit bericht: