Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) benadrukt dat ouders van hoogbegaafde kinderen niet hoeven te betalen voor extra onderwijsaanbod. Als ouders die bijdrage moesten betalen, dient de school het geld terug te storten, vindt hij. Hierover bericht het AD.

Heerema hamert erop dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos dient te zijn. Eerder benadrukte oud-staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat ook in antwoord op Kamervragen.

Scholen en samenwerkingsverbanden

Het standpunt van Heerema en OCW sluit aan bij wat VOS/ABB hier altijd over zegt: scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten gezamenlijk voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Als aparte voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan moet de school of het samenwerkingsverband daarvoor zorgen. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders.

Met andere woorden: passend onderwijs omvat alle vormen van ondersteuning, dus ook die op het gebied van hoogbegaafdheid. De school dient aan te bieden wat het kind nodig heeft. Dit behoort tot de zorgplicht, dus de school moet dit betalen dan wel in overleg gaan met het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen hiervoor.

Deel dit bericht: